Akcjonariat


Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA % udział głosów na WZA
Playway S.A. 35922500 59,88% 35922500 59,88%
Tomasz Dutkiewicz 4285000 7,14% 4285000 7,14%
Jakub Trzebiński 3963625 6,61% 3963625 6,61%
Pozostali 15818875 26,37% 15818875 26,37%
Razem 59990000 100% 59990000 100%