Kalendarz inwestora

1.11.2021 - Tego dnia spółka opublikuje jednostkowy jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
4.08.2021 - Tego dnia spółka opublikuje jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku