Kalendarz inwestora

raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 12 sierpnia 2021 r.

raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 10 listopada 2021 r.